ES parama

UAB SKALSA įgyvendina projektą –

„UAB „SKALSA“ AEI gamybos pajėgumų įrengimas“

Elektros energijos kainos paskutiniais metais išaugo daugiau nei 71,9 proc., padidėjusios įmonės gamybinės apimtys, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą, taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. UAB „Skalsa“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti 100 kW saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti perkamos energijos suvartojimą.

Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto veikla – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Projekto rezultatas – Įgyvendinus Projektą bus įdiegta 99,90 kW saulės jėgainė. Per metus saulės jėgainė sugeneruos 89,91 MWh elektros energijos.

Trukmė

07/2023 – 07/2024

Projekto vertė

72,000,00 EUR

ES finansavimas

45.039,30 EUR